องค์กรแห่งการเรียนรู้

กลับไปดู Presentation ทั้งหมด

1ก.ย.

โครงการ My Little Farm ปีที่ 8

Career Learning Presentation Cate 1

สยามคูโบต้าร่วมสนับสนุนปฏิบัติการค้นหาเด็กไทยหัวใจเกษตรในโครงการ  My Little Farm ปี 8 ซึ่งจัดโดยบริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด เปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าเยี่ยมชมโรงงาน พร้อมจัดกิจกรรมสาธิต ให้เยาวชนทดลองขับเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อสัมผัสประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีการเกษตร ณ ศูนย์สาธิตสินค้าสยามคูโบต้า อมตะนคร จังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษามูลค่า 60,000 บาท ให้แก่ผู้ชนะในโครงการด้วย