โครงการของเรา

โครงการด้านการศึกษา

กลับไปดูโครงการทั้งหมด

01

โครงการ "SKL ปันรักให้น้อง ปี5"

บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด ได้มอบอุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์การเรียน ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน จำนวน 11 โรงเรียนทั่วประเทศ มูลค่ากว่า 991,213 บาท  ในเดือนกันยายน 2560  ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคมโดยให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชน ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต จึงสานต่อกิจกรรมมอบอุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์การเรียน ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ภายใต้ชื่อโครงการ "SKL ปันรักให้น้อง (ปี5)" ในปี พ.ศ.2560 โดยมีโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุน จำนวน 11 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา, โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา จังหวัดชัยภูมิ, โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์  จังหวัดอุดรธานี, โรงเรียนบ้านโนนท่อน จังหวัดขอนแก่น, โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา จังหวัดกาฬสินธุ์, โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย จังหวัดอุบลราชธานี, โรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ จังหวัดอุบลราชธานี, โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์, โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม จังหวัดตาก, โรงเรียนบ้านเนินดินแดง จังหวัดจันทบุรี และโรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี จังหวัดจันทบุรี