โครงการของเรา

โครงการด้านสิ่งแวดล้อม

กลับไปดูโครงการทั้งหมด

01

โครงการ “กั้นฝาย ไม่กั้นใจ”

บริษัท  สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด (เขตสำนักงานสินเชื่อเขตอีสานบน) จัดกิจกรรมปลูกป่า ปล่อยปลา สร้างฝาย ในโครงการ "กั้นฝาย ไม่กั้นใจ" ที่อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธ์พืช จังหวัดอุดรธานี เนื่องจากต้นปี 2560 ที่ผ่านมาเขต อำเภอนายูง และอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ประสบปัญหาอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลาก สร้างความเสียหายแก่ชาวบ้านในบริเวณนั้นเป็นบริเวณกว้าง ด้วยเหตุนี้ทางทีมงานสำนักงานสินเชื่อเขตอีสานบนได้เล็งเห็นความสำคัญของป่าต้นน้ำ ต้นไม้ สิ่งที่มีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิตในธรรมชาติ จึงจัดกิจกรรมปลูกป่า ปล่อยปลา สร้างฝาย เพื่อให้เป็นที่รองรับน้ำในหน้าฝน และชะลอน้ำเพื่อไม่ให้ไหลในปริมาณมาก และที่สำคัญยังถือเป็นการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานบริษัทฯ และชุมชนในพื้นที่ให้ช่วยกันดูแล และรักษาธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์ต่อไป

02

โครงการ “ปล่อยปลา ปลูกป่าชายเลน เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติ”

บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด (เขตสำนักงานสินเชื่อเขตภาคกลางและใต้)  ได้จัดกิจกรรมปล่อยปลา ปลูกป่าชายเลน เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติ ที่ศูนย์ประสานงานเพื่อการอนุรักษ์ป่าชายเลน กองทัพบก  (ภาคกลาง) ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  ในโครงการ “ปล่อยปลา ปลูกป่าชายเลน เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติ” ซึ่งเป็น 1 ในโครงการ "SKL GREEN HEART PROJECT" ที่จัดทำขึ้นมาเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างความสามัคคีในการมีร่วมการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน ที่สำคัญเพื่อเป็นการตอบแทนและทำความดีคืนสู่ชุมชน และสิ่งแวดล้อมประเภทป่าชายเลน

03

โครงการ “SKL รักษ์น้ำ สร้างฝาย”

บริษัทสยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด (เขตสำนักงานสินเชื่อเขตภาคเหนือ) ได้จัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ในโครงการ “ SKL รักษ์น้ำ สร้างฝาย” ซึ่งเป็น 1 ในโครงการ "SKL GREEN HEART PROJECT" ที่จัดทำขึ้นมาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  อีกทั้งเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน เพื่อเป็นการตอบแทนและทำความดีคืนสู่ชุมชน และที่สำคัญเพื่อใช้เป็นโครงการต้นแบบให้แก่พนักงานในการศึกษาเรียนรู้ และนำไปใช้ในการต่อยอดในชุมชนของตนเอง