บริการประกันวินาศภัย

บริการประกันวินาศภัย

บริการประกันภัยคุ้มครองเครื่องจักรกลการเกษตรและเครื่องจักรกลก่อสร้างจากภัยธรรมชาติ ไฟไหม้และโจรกรรม สำหรับลูกค้า สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง เท่านั้น

เอกสารที่ใช้ประกอบการเคลมประกันวินาศภัยเบื้องต้น

  • รูปถ่ายความเสียหายทรัพย์สินและสถานที่เกิดเหตุ
  • ใบแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
  • เอกสารประเมินราคาค่าซ่อมโดยละเอียด
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นกรณีไฟไหม้ทั้งคันและสูญหาย)
  • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อและยังไม่หมดอายุ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง โทร. 1317

ความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้อง