20 มิ.ย. 2565

245

เช็กความพร้อม ก่อนใช้ชีวิตเกษียณ

รู้หรือไม่ว่า เมื่อถึงเวลาเกษียณ 👴🏻👵🏼
ต้องเตรียมตัว หรือ เตรียมใจกับเรื่องใดบ้าง ⁉️
👉 สูญเสียรายได้หลักในขณะที่รายจ่ายยังมีอยู่!!
👉 การเจ็บไข้ได้ป่วยที่มาพร้อมกับความชราภาพ!!

       สิ่งเหล่านี้ ทำให้เราต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และด้านการเงิน เพื่อรองรับการดำเนินชีวิตในช่วงหลังเกษียณให้อยู่ได้สบายกาย สบายใจ ตามแผนการใช้ชีวิตที่เราตั้งเป้าหมายไว้
       แล้วเราต้องวางแผนเรื่องใดกันบ้าง เพื่อปูทางให้ชีวิตหลังเกษียณเป็นไปอย่างราบรื่น มาเช็กความพร้อมกันเลย
✔️ เตรียมเงินไว้เพียงพอ : วางแผนการเงินและการลงทุนเพื่อต่อยอดเงินให้งอกเลยขึ้น เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายในอนาคตให้เร็วที่สุด
✔️ เตรียมสุขภาพกายใจให้แข็งแรง : สุขภาพดี มีชัยไปกว่าครึ่งเสมอ พร้อมกับการดูแลกายใจให้พร้อม
✔️ เตรียมที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม : จัดเตรียมที่อยู่ให้พร้อม คำนึงถึงความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เทคนิคการออม การจัดการเงิน รวมถึงโปรโมชันได้ก่อนใคร ผ่าน SKL Line Official คลิก https://bit.ly/2U6UsXe

ดูข่าวทั้งหมด ดูข่าวทั้งหมด