25 เม.ย. 2565

20,446

SKL ห่วงใย ทำประกันภัยไว้ให้คุณ 2565

มอบฟรี! ประกันภัยอุบัติเหตุ คุ้มครองนาน 1 ปี จำนวน 10,000 สิทธิ์ โดย บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพียงเช่าซื้อสินค้าคูโบต้าใหม่ ได้แก่ แทรกเตอร์ รถเกี่ยวนวดข้าว รถดำนา รถขุดขนาดเล็ก และรถตักล้อยาง ทุกรุ่น กับ บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565  - 30 กันยายน 2565

📝 เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
          1. ลูกค้าเช่าซื้อสินค้าคูโบต้าใหม่ ได้แก่ แทรกเตอร์ รถเกี่ยวนวดข้าว รถดำนา รถขุดขนาดเล็ก และรถตักล้อยาง ทุกรุ่น กับ บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565  - 30 กันยายน 2565

          2. สิทธิพิเศษนี้เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่ใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ กับ บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด เท่านั้น

          3. ขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ต่อ 1 สิทธิ์ และจำกัดสิทธิ์ จำนวน 10,000 สิทธิ์แรกเท่านั้น 

          4. รับประกันภัยโดย บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) และการพิจารณาอนุมัติประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) กำหนด ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่าง ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์

          5. บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้ดำเนินการออกใบรับรองการประกันภัยให้กับลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ โดยระบุผู้รับผลประโยชน์เป็น “ทายาทโดยชอบธรรม”
ทายาทโดยชอบธรรม หมายถึง ทายาทที่มีสิทธิตามกฎหมายในมรดกของผู้ตายซึ่งมี 2 ประเภท
ประเภทที่ 1  ทายาทที่เป็นญาติสืบสายโลหิต มี 6 ลำดับ เรียงตามความสำคัญได้แก่ บุตร คู่สมรส (สิทธิเทียบเท่าบุตร) บิดามารดา พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา
ประเภทที่ 2  ทายาทซึ่งมีสิทธิตามพินัยกรรมระบุ

          6. บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้จัดส่ง SMS แจ้งเลขที่กรมธรรม์ และกรมธรรม์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Policy) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ผู้เอาประกันภัยที่ระบุในสัญญาเช่าซื้อ

          7. ผู้เอาประกันภัยจะได้รับใบรับรองการประกันภัยยืนยันความคุ้มครองทางไปรษณีย์ตามที่อยู่จัดส่งเอกสารที่ระบุในสัญญาเช่าซื้อ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่บริษัทผู้รับประกันภัยได้รับข้อมูลและรายละเอียดของผู้เอาประกันภัยครบถ้วนสมบูรณ์

          8. กรมธรรม์ประกันภัยจะเริ่มคุ้มครองตามวันที่ระบุในใบรับรองการประกันภัย

          9. สิทธิ์นี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ  ได้

          10. กรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้น ให้ถือคำตัดสินของบริษัทสยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด และบริษัทรับประกันภัย เป็นที่สิ้นสุด

📃 รายละเอียดความคุ้มครอง 
          
ประกันภัยอุบัติเหตุแบบกลุ่ม คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อันมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุที่ไม่ระบุเป็นข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกัน โดยคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก
รายละเอียดความคุ้มครอง ดังนี้
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) อันมีสาเหตุมาจาก
- อุบัติเหตุทั่วไป 300,000 บาท
- การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย 300,000 บาท
- อุบัติเหตุจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 300,000 บาท

📃 เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 18 ปี - 65 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ทำประกันภัย
2. ระยะเวลาคุ้มครองประกันภัย 1 ปี  
3. ไม่มีระยะเวลารอคอย
4. ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มของ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขทั้งหมดให้ครบถ้วน
5. สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยและความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร.0-2080-1398 หรือ LINE : @sai3742i
6. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ “SKL ห่วงใยทำประกันภัยไว้ให้คุณ”  ได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง โทร.1317ลูกค้า SKL สมัครใช้บริการออนไลน์เพื่อดูข้อมูลค่างวดของตนเองได้ง่ายๆ คลิกเลย

1. บริการ SKL Connect บนแอปพลิเคชันไลน์ (LINE)  เพียงเพิ่มเพื่อนและสมัครใช้บริการ SKL Connect ก็สามารถเช็กคะแนนสะสมของคุณได้แล้ว คลิกดูคู่มือบริการ SKL Connect

เพิ่มเพื่อน  

2. SKL Mobile Application ดาวน์โหลดแอปฯ และลงทะเบียนใช้งานแบบมีสัญญาเช่าซื้อ คลิกดูคู่มือการใช้บริการ

3. บริการ SKL e-Service  เพียงเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก็เช็กคะแนนและแลกของรางวัลได้ทันที

ดูข่าวทั้งหมด ดูข่าวทั้งหมด

ข่าวอื่นที่คุณอาจสนใจ