ข่าวสารและกิจกรรม

กลับไปดูข่าวทั้งหมด

2พ.ย.

กิจกรรม “SKL อาสาปันน้ำใจ”

โครงการด้านการพัฒนาสังคม

     วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ฝ่ายบริหารบัญชีลูกค้าและกฎหมาย บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด ได้จัดกิจกรรม “SKL อาสาปันน้ำใจ” ณ โรงพยาบาลนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยได้เปิดรับบริจาคเงิน เสื้อผ้า และสิ่งของเครื่องใช้จากพนักงาน เพื่อบริจาคเงินให้กับผู้ป่วยยากไร้  บริจาคเครื่องมือแพทย์ ถุงผ้า และร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาต่างๆมากมาย เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงพยาบาล  การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพ การมอบชั้นหนังสือและหนังสือให้หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม  รวมทั้งได้มอบของที่ระลึกแก่ผู้ป่วยเด็ก และมอบเสื้อผ้า สิ่งของเครื่องใช้ ให้มูลนิธิสุพรรณิการ์ เพื่อผู้ป่วยยากไร้อีกด้วย 
     ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็น 1 ในโครงการ "SKL GREEN HEART PROJECT" ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่ยึดมาตรฐาน ISO 26000 ทั้ง 7 ด้าน เพื่อตอบแทนสังคม และในครั้งนี้เป็นการมุ่งเน้นการดูแลด้านสาธารณสุขเป็นสำคัญ