30 ธ.ค. 2564

626

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล กิจกรรมจ่ายครบ จ่ายดี ปิดบัญชีมีรางวัล ครั้งที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล กิจกรรม “จ่ายครบ จ่ายดี ปิดบัญชีมีรางวัล”ครั้งที่ 4 ประจำเดือนธันวาคม 2564 

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล 254 ท่าน ที่ชำระเงินครบปิดบัญชีตามกำหนดสัญญา ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564
รับเสื้อแจ็คเก็ตครบรอบ 15 ปี จากสยามคูโบต้า ลีสซิ่ง มูลค่า 290 บาท
(บริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ตามที่อยู่จัดส่งเอกสารที่ท่านแจ้งไว้กับบริษัทฯ ภายในวันที่ 30 มกราคม 2565)

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม:    
1. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องเป็นผู้เช่าซื้อที่ทำสัญญาเช่าซื้อสินค้าคูโบต้ากับสยามคูโบต้า ลีสซิ่ง เฉพาะสินค้าที่มีการโอนทะเบียน ได้แก่ แทรกเตอร์ รถเกี่ยวนวดข้าว และรถขุด เท่านั้น 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องชำระเงิน และปิดบัญชีตามกำหนด/ ปิดบัญชีก่อนกำหนด* ในวันที่ 15 ของแต่ละเดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 - ธันวาคม 2564 (ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้น สัญญาปรับโครงสร้างหนี้)

เงื่อนไขการรับของรางวัล:
1. ขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลแก่ผู้ที่มีสิทธิ์ที่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขการร่วมกิจกรรมตามที่ระบุทั้งในข้อที่ 1 และ ข้อที่ 2 ข้างต้น จำนวน 1,600 ท่านแรก โดยพิจารณานับจากวันที่และเวลาที่ชำระเงินของท่านที่บันทึกในระบบของบริษัทฯ ตามลำดับ 
2. ขอสงวนสิทธิ์พิจารณา 1 สัญญาเช่าซื้อ ต่อ 1 รางวัลเท่านั้น
3. ของที่ระลึกไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นแทนได้
4. กรณีมีเหตุสุดวิสัย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกของรางวัลได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
5. ผลการพิจารณาผู้ที่ได้รับรางวัลของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

รายละเอียดของรางวัล: เสื้อแจ็คเก็ตครบรอบ 15 ปี จากสยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำนวน 1,600 รางวัล มูลค่า 290 บาท มูลค่ารวม 464,000 บาท

รายละเอียดการจัดส่งของรางวัล: บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับของรางวัล และแจ้งรายละเอียดการจัดส่งของรางวัล ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือ www.skl.co.th และส่ง SMS แจ้งผู้ที่ได้รับรางวัลตามเบอร์โทรศัพท์ให้ท่านได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ทั้งหมด 4 ครั้ง ดังนี้
• ชำระครบตามกำหนดสัญญาในวันที่ 15 กันยายน 2564  จะประกาศรายชื่อในวันที่ 30 กันยายน 2564
• ชำระครบตามกำหนดสัญญาในวันที่ 15 ตุลาคม 2564  จะประกาศรายชื่อในวันที่ 30 ตุลาคม 2564
• ชำระครบตามกำหนดสัญญาในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564  จะประกาศรายชื่อในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
• ชำระครบตามกำหนดสัญญาในวันที่ 15 ธันวาคม 2564  จะประกาศรายชื่อในวันที่ 30 ธันวาคม 2564
บริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ตามที่อยู่จัดส่งเอกสารที่ท่านแจ้งไว้กับบริษัทฯ นับจากวันประกาศผล ภายใน 30 วันทำการ 
กรณีของรางวัลตีกลับและไม่สามารถติดต่อท่านเพื่อจัดส่งของรางวัลใหม่ได้ ภายใน 45 วัน จะถือว่าท่านสละสิทธิ์การรับของรางวัล
หมายเหตุ : *ตามค่างวดสุดท้ายที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าซื้อ

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านด้วยค่ะ

ดูข่าวทั้งหมด ดูข่าวทั้งหมด

ข่าวอื่นที่คุณอาจสนใจ