ข่าวสารและกิจกรรม

กลับไปดูข่าวทั้งหมด

22ม.ค.

สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย จำนวน 315,000 บาท ในโครงการ " มาร่วมกันสร้างโอกาส กับสยามคูโบต้า ลีสซิ่ง ปี 3

โครงการด้านการพัฒนาสังคม

สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย จำนวน 315,000 บาท

ในโครงการ " มาร่วมกันสร้างโอกาส กับสยามคูโบต้า ลีสซิ่ง ปี 3 "

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 คุณวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด และคณะผู้บริหารฯ มอบเงินบริจาคจำนวน 315,000 บาท จากโครงการ “มาร่วมกัน สร้างโอกาส กับ สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง ปี 3” แก่มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ในโรงพยาบาลทั่วประเทศ

โดยมีศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์พิศิษฐ์ จิรวงศ์ รองประธานกรรมการคนที่ 3 และดร.รัชนี ชังชู ประธานอนุกรรมการฝ่ายจัดหาทุนมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ชั้น8 ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์