25 ม.ค. 2565

388

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม 15 Lucky Number ครั้งที่ 4 ประจำเดือนธันวาคม 2564

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 114 ท่าน 
เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะทำการติดต่อกลับทุกท่าน เพื่อยืนยันที่อยู่การจัดส่งของรางวัล และบริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัลให้ท่านภายในวันที่ 31 มกราคม 2565

เงื่อนไขการรับรางวัล 
1. ผู้ร่วมกิจกรรมเป็นผู้เช่าซื้อที่ทำสัญญาเช่าซื้อสินค้าคูโบต้าทุกประเภทสินค้ากับสยามคูโบต้า ลีสซิ่ง ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564 และเลขที่สัญญาลงท้ายด้วยหมายเลข 15 (ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสัญญาโอนสิทธิ์และสัญญาปรับโครงสร้างหนี้)
2. ให้ถือว่าผู้มีสิทธิ์รับของรางวัลตกลงตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรมที่บริษัทฯ ระบุไว้ทุกประการ
3. ขอสงวนสิทธิ์พิจารณา 1 ท่านต่อ 1 รางวัลเท่านั้น
4. ของที่ระลึกไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นแทนได้
5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกของรางวัลได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. ผู้ได้รับรางวัลตกลงและยอมให้ บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด จัดเก็บและใช้ข้อมูลสำหรับกิจกรรมของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ และยินยอมให้บริษัทฯ ประกาศรายชื่อ-สกุล บน เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.skl.co.th) หากได้รับรางวัล

รายละเอียดการจัดส่งของรางวัล:
บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล และแจ้งรายละเอียดการจัดส่งของรางวัล ผ่าน www.skl.co.th โดยทางบริษัทฯ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับ ทั้งหมด 4 ครั้ง ดังนี้
• สัญญาเช่าซื้อที่เกิดตั้งแต่ เดือน ม.ค. 2564 - มี.ค. 2564   จะประกาศรายชื่อในวันที่ 15 พ.ค. 2564
• สัญญาเช่าซื้อที่เกิดตั้งแต่ เดือน เม.ย.2564 - มิ.ย. 2564   จะประกาศรายชื่อในวันที่ 15 ส.ค. 2564
• สัญญาเช่าซื้อที่เกิดตั้งแต่ เดือน ก.ค. 2564 - ก.ย. 2564   จะประกาศรายชื่อในวันที่ 15 พ.ย. 2564
• สัญญาเช่าซื้อที่เกิดตั้งแต่ เดือน ต.ค. 2564 - ธ.ค. 2564   จะประกาศรายชื่อในวันที่ 25 ม.ค. 2565

หมายเหตุ :
- ลูกค้าสยามคูโบต้า ลีสซิ่ง ที่ทำสัญญาเช่าซื้อ หมายความรวมถึง ลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล
- สินค้าคูโบต้าทุกประเภทสินค้า ได้แก่ แทรกเตอร์ รถเกี่ยวนวดข้าว รถขุดขนาดเล็ก รถดำนา รถตัดอ้อย รถหยอดข้าว เครื่องอัดฟาง และสินค้าอื่นๆ ที่สามารถเช่าซื้อกับสยามคูโบต้า ลีสซิ่ง ทั้งสินค้ามือหนึ่ง และสินค้ามือสอง (Kubota Max)
- ชุดของที่ระลึกครบรอบ 15 ปี สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง ประกอบด้วย เสื้อแจ็คเก็ต แก้วน้ำเก็บความเย็นพร้อมหลอดและพวงกุญแจหนัง มูลค่าชุดละ 1,200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านด้วยค่ะ

ดูข่าวทั้งหมด ดูข่าวทั้งหมด

ข่าวอื่นที่คุณอาจสนใจ