ข่าวสารและกิจกรรม

กลับไปดูข่าวทั้งหมด

1ก.พ.

แจ้งขยายระยะเวลารับสิทธิพิเศษ Friends Get Friends Go Japan

แนะนำเพื่อนเช่าซื้อสินค้า กับ สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง

สำหรับผู้ที่มียอดการแนะนำเช่าซื้อสินค้ากับสยามคูโบต้า ลีสซิ่ง สูงสุด 40 ลำดับแรกโดยมีมูลค่าเช่าซื้อสินค้ารวม ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป

 

รับสิทธิ์ท่องเที่ยวฟรี ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน รางวัลละ 1 ท่าน จำนวน 40 ที่นั่ง  มูลค่ารวมกว่า 4,000,000 บาท

ฟรีดอกเบี้ย 0% 6 เดือน ลุ้นเที่ยวญี่ปุ่นฟรี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 

 

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

 • ผู้แนะนำ หมายถึง ลูกค้าบุคคลธรรมดาของสยามคูโบต้า ลีสซิ่ง ที่ชำระค่างวดดีสม่ำเสมอ ซึ่งมีรายชื่อระบุบนจดหมาย
 • ผู้แนะนำจะต้องแนะนำเพื่อนหรือคนใกล้ชิด (ผู้ถูกแนะนำ) ให้เช่าซื้อสินค้ากับสยามคูโบต้า ลีสซิ่ง โดยกรอกรายละเอียดข้อมูลการแนะนำในคูปองที่ได้รับ และนำส่งคูปองที่สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง ได้ทุกสาขา
 • ผู้แนะนำ และ/หรือผู้ถูกแนะนำ รับสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายพิเศษ ฟรีดอกเบี้ย 0% 6 เดือน
 • ผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ไม่มีสิทธิ์เป็นผู้ถูกแนะนำ
 • สินค้าที่ร่วมรายการต้องเป็นสินค้าหลัก ได้แก่ แทรกเตอร์ รถเกี่ยวนวดข้าว รถดำนา รถขุดขนาดเล็ก รถตัดอ้อย และรถหยอดข้าว
 • การแนะนำจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับการตรวจสอบจากทางสยามคูโบต้า ลีสซิ่ง เท่านั้น
 • สิทธิประโยชน์ในโครงการฯ นี้ ผู้แนะนำสามารถสะสมยอดการแนะนำเช่าซื้อสินค้าได้ตั้งแต่ 1 กันยายน 2562 – 15 กุมภาพันธ์ 2563 โดยผู้ถูกแนะนำจะต้องทำสัญญาและรับรถภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

 

เงื่อนไขการรับรางวัล

 • ผู้ได้รับรางวัล จะต้องมียอดการเช่าซื้อสินค้าเอง และ/หรือแนะนำเช่าซื้อสินค้ากับสยามคูโบต้า ลีสซิ่ง สูงสุด 40 ลำดับแรก โดยมีมูลค่าเช่าซื้อสินค้ารวมตั้งแต่ 5 ล้านบาท ขึ้นไป
 • ผู้ได้รับรางวัล รับสิทธิ์ท่องเที่ยวฟรี ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน จำนวน 40 รางวัล รางวัลละ 1 ที่นั่งมูลค่ารวมกว่า 4,000,000 บาท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับรางวัล 1 ท่าน ต่อ 1 รางวัลเท่านั้น

 

 • หากไม่สามารถร่วมเดินทางไปได้ด้วยตนเอง ถือว่าสละสิทธิ์รับรางวัล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้โอกาสกับผู้ได้รับสิทธิ์ลำดับถัดไป
 • รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • พนักงานในบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด , บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด และบริษัท สยามคูโบต้า เมททัลเทคโนโลยี จำกัด ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมหรือรับของรางวัลใด ๆ

 

ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล

 • ภายใน 16 มีนาคม 2563 ผ่านช่องทาง www.skl.co.th

 

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีเกิดข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

· ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง  โทร. 1317  

· www.skl.co.th

· ID Line : @sklth