31 มี.ค. 2565

2,961

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับบัตรแทนเงินสดในกิจกรรม “เปย์ง่าย ได้คืน”

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับบัตรแทนเงินสดในกิจกรรม “เปย์ง่าย ได้คืน”
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับบัตรแทนเงินสด 13,289 ท่าน ที่ชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์กับ สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง ในกิจกรรม "เปย์ง่าย ได้คืน"
รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ* รับบัตรแทนเงินสดสูงสุด 5,300 บาท

ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565

รับบัตรแทนเงินสดเทสโก้โลตัส จำนวน 13,289 ท่าน รวมมูลค่าทั้งสิ้น 13,509,400 บาท*

▪ ผู้ไดัรับสิทธิ์เฉพาะต่อที่ 1 จำนวน  13,289 ท่าน
▪ ผู้ได้รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ จำนวน  303 ท่าน

ตรวจสอบรายชื่อ > คลิก https://datastudio.google.com/s/seBZFo-FChM

 

รายละเอียดการยืนยันที่อยู่เพื่อรับบัตรแทนเงินสด :
ผู้ที่ได้รับบัตรแทนเงินสดสามารถเลือกยืนยันช่องทางใดช่องทางหนึ่ง จากทั้ง 3 ช่องทาง ดังนี้ 
ช่องทางที่ 1 : ผู้ได้รับบัตรแทนเงินสด สามารถยืนยันที่อยู่จากหน้าเว็บไซต์ประกาศรายชื่อ โดยกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ (Google form) เพื่อยืนยันข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่งบัตรแทนเงินสด 
ช่องทางที่ 2 : ผู้ได้รับบัตรแทนเงินสดสามารถยืนยันที่อยู่จากข้อความ SMS ผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านได้รับ โดยสามารถกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ (Google form) เพื่อยืนยันข้อมูลที่อยู่จัดส่งบัตรแทนเงินสด
ช่องทางที่ 3 : ผู้ได้รับบัตรแทนเงินสดสามารถติดต่อยืนยันที่อยู่จัดส่งบัตรแทนเงินสดด้วยตนเอง ผ่านศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง โทร. 1317

ในกรณีผู้ได้รับรางวัลมิได้ยืนยันที่อยู่ผ่านทั้ง 3 ช่องทางนี้ ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่ประกาศผล บริษัทฯ จะโทรติดต่อผู้ได้รับรางวัลผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านได้ให้ไว้ล่าสุด จำนวน 3 ครั้ง หากบริษัทฯ ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับจากท่าน ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การรับรางวัล

รายละเอียดการจัดส่งบัตรแทนเงินสด : 
▪ บริษัทฯ จะจัดส่งบัตรแทนเงินสด ตามข้อมูลยืนยันที่อยู่กับผู้ได้รับบัตรแทนเงินสด ภายใน 60 วันทำการ นับจากวันที่ประกาศผล โดยจัดส่งทางไปรษณีย์
▪ กรณีของบัตรแทนเงินสดตีกลับ หรือ ไม่สามารถติดต่อผู้ได้รับบัตรแทนเงินสด เพื่อจัดส่งใหม่ได้ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 จะถือว่าสละสิทธิ์การรับบัตรแทนเงินสด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง โทร. 1317
 

ดูข่าวทั้งหมด ดูข่าวทั้งหมด

ข่าวอื่นที่คุณอาจสนใจ