ข่าวสารและกิจกรรม

กลับไปดูข่าวทั้งหมด

25ก.ย.

โครงการ “SKL ปันรักให้น้อง ปี 7”

โครงการด้านการศึกษา

     เดือนกันยายน 2562 บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด ได้มอบอุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์การเรียน และการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุด ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน จำนวน 10 โรงเรียนทั่วประเทศ มูลค่ากว่า 969,463 บาท  ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคมโดยให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชน ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต จึงสานต่อกิจกรรมมอบอุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์การเรียน ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ภายใต้ชื่อโครงการ "SKL ปันรักให้น้อง ปี 7" ในปี พ.ศ.2562 โดยมีโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุน จำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน จังหวัดยโสธร, โรงเรียนบ้านกู้กู จังหวัดภูเก็ต, โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง จังหวัดขอนแก่น, โรงเรียนบ้านวังลึก จังหวัดสุโขทัย, โรงเรียนบ้านสาวแล จังหวัดหนองคาย, โรงเรียนบ้านโสกน้ำใส จังหวัดยโสธร, โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล จังหวัดร้อยเอ็ด, โรงเรียนวัดเขารูปช้าง จังหวัดพิจิตร และโรงเรียนวัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร) จังหวัดจันทบุรี