15 มิ.ย. 2565

1,459

โปรเด็ดโดนใจเพื่อคนรุ่นใหม่ หัวใจเกษตร

📢 โปรเด็ดโดนใจเพื่อคนรุ่นใหม่ หัวใจเกษตร ช่วยดาวน์สูงสุด 10,000 บาท* เพียงเช่าซื้อแทรกเตอร์คูโบต้าใหม่ ทุกรุ่น

📑 *เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย :
1.ขอสงวนสิทธิ์ช่วยเงินดาวน์ แบบเพิ่มเงินดาวน์ เฉพาะลูกค้าที่เช่าซื้อแทรกเตอร์คูโบต้าใหม่ ทุกรุ่น ผ่านบริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
    1.1 เป็นทายาทเกษตรกร หรือ บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ หรือ เกษตรกรรุ่นใหม่ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว อายุตั้งแต่ 20-45 ปี
    1.2 สำเร็จการศึกษา ในสาขาวิชาเกษตรกรรม สาขาเกษตรศาสตร์ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร หรือ เคยเข้าร่วมการอบรมความรู้ทางด้านการเกษตร หรือ ธุรกิจเกษตรจากภาครัฐ/เอกชน (ผู้เช่าซื้อจะต้องสมัครเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว หรือ สำเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2565)
    1.3 แสดงหลักฐาน หรือ เอกสารยืนยัน สำหรับการพิสูจน์คุณสมบัติข้อที่ 1.2
เช่น ประกาศนียบัตร ใบปริญญาบัตร หรือ รายชื่อเข้าร่วมการอบรม เป็นต้น

2. การช่วยดาวน์ ขึ้นอยู่กับรุ่นแทรกเตอร์ที่ลูกค้าเลือก ดังนี้
    2.1 รุ่น B และ L ช่วยดาวน์สูงสุดคันละ 5,000 บาท
    2.2 รุ่น MU และ M ช่วยดาวน์สูงสุดคันละ 10,000 บาท

🗓️ สิทธิพิเศษนี้ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 – 31 กรกฎาคม 2565

หมายเหตุ :
- การช่วยดาวน์ หรือ ช่วยเงินดาวน์ แบบเพิ่มเงินดาวน์ หมายถึง บริษัทฯ พิจารณาช่วยเงินดาวน์เพิ่มจากมูลค่าเงินดาวน์ที่ลูกค้าเลือกตามโปรแกรมเช่าซื้อ
- ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสินเชื่อตามเกณฑ์การประเมินสินเชื่อของบริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด
- โปรดศึกษารายละเอียด และเงื่อนไขของโปรโมชันก่อนเข้าร่วมรับสิทธิประโยชน์

สนใจสอบถามข้อมูลบริการด้านสินเชื่อเพิ่มเติม :
▪️ ทดลองคำนวณค่างวด และสมัครขอสินเชื่อเบื้องต้น : https://www.skl.co.th/calculator
▪️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง โทร. 1317

ดูข่าวทั้งหมด ดูข่าวทั้งหมด