ข่าวสารและกิจกรรม

กลับไปดูข่าวทั้งหมด

16พ.ย.

กิจกรรม “SKL ส่งต่อรัก ด้วยหัวใจ แบ่งปันน้ำใสให้โรงเรียน”

โครงการด้านการศึกษา

     วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 พนักงานสังกัดสำนักสินเชื่อเขตอีสานล่าง บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด ได้จัดกิจกรรม “SKL ส่งต่อรัก ด้วยหัวใจ แบ่งปันน้ำใสให้โรงเรียน” ณ โรงเรียนบ้านหนองรักษ์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมอบเครื่องผลิตน้ำดื่มพร้อมเครื่องกรองน้ำ และร่วมทำกิจกรรมจิตอาสากับน้องๆนักเรียน เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์ การจัดทำสื่อการเรียนการสอน และมอบอุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ ทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพด้านความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียน โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 
     ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็น 1 ในโครงการ "SKL GREEN HEART PROJECT" ที่สอดล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 26000 ทั้ง 7 ด้าน