10 พ.ค. 2567

820

ชวนทำความรู้จักเกษตรยั่งยืน เทรนด์ที่น่าจับตามอง

 

ทุกวันนี้ผู้คนหันมาให้ความสนใจกับเรื่องความยั่งยืนกันมากขึ้น จนเกิดเป็นเทรนด์หรือกระแสความยั่งยืน ผ่านการสนับสนุนสินค้าที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ หรือวัสดุที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น เครื่องแต่งกาย ของตกแต่งบ้าน และอาหาร เพราะสะอาด ปลอดภัย ปลอดสารเคมีและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ทำให้เทรนด์เกษตรยั่งยืนกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยสร้างผลผลิตที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อโลก 

สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จะพามาทำความรู้จักรูปแบบเกษตรแบบยั่งยืน และความแตกต่างของแต่ละรูปแบบกัน
🔸 1. เกษตรอินทรีย์ 

คือ การทำเกษตรที่ไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมี โดยไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ทุกชนิดในทุกขั้นตอน เช่น ยากำจัดวัชพืช ยาฆ่าแมลง ปุ๋ยเคมี
ตั้งแต่การเตรียมปลูก การเก็บเกี่ยวพืช ในทุกขั้นตอนจะหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ดังกล่าว เพื่อไม่ให้มีสารเคมีตกค้างในดิน น้ำ และอากาศ อีกทั้งยังช่วยรักษาสมดุลของธรรมชาติไว้

🔸 2. เกษตรทฤษฎีใหม่ 

คือ การทำเกษตรหลายชนิดบนพื้นที่เดียว โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน 30-30-30-10 ตามความเหมาะสมของพื้นที่ 
- 30% ทำเป็นบ่อน้ำ 
- 30% ทำนา ปลูกข้าว 
- 30% ปลูกไม้ยืนต้น ไม้ผล 
- 10% สุดท้ายสำหรับปลูกที่อยู่อาศัย โรงเลี้ยงสัตว์ 
โดยการจัดแบ่งพื้นที่่สามารถทำได้ตามความเหมาะสม เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรจากการที่มีผลผลิตที่หลากหลายขึ้น

🔸 3. เกษตรผสมผสาน 

คือ การทำเกษตรที่ผสมผสาน ทั้งการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์หลากหลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน เพื่อพึ่งพากันและกันในการสร้างผลผลิต เช่น ทำเล้าไก่ไว้ด้านบนของบ่อปลา เพื่อให้มูลไก่เป็นอาหารปลา เลี้ยงหมูและวัว เพื่อใช้มูลเป็นปุ๋ยแก่พืช

🔸 4. เกษตรธรรมชาติ 

คือ การทำเกษตรที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติให้เหมาะสมกับระบบนิเวศของพื้นที่ โดยไม่แทรกแซงธรรมชาติในการสร้างผลผลิต ทำให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัย ด้วยการทำเกษตรที่คำนึงถึง ดิน พืชและแมลง ไปพร้อม ๆ กัน ดังนี้
1. ปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์
2. ปลูกพืชหลายชนิด 
3. อนุรักษ์แมลงที่มีประโยชน์ 

🔸 5. วนเกษตร 

คือ การทำเกษตรผสมผสานระหว่างการเพาะปลูก ป่าไม้ และการเลี้ยงสัตว์ เพื่อเน้นการเกื้อกูลกันของธรรมชาติ เช่น การทำนาผสมกับการปลูกพืชและไม้ยืนต้น ขุดบ่อเลี้ยงปลาและเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ เช่น เป็ด ไก่ หมู ควาย เป็นต้น เพื่อให้มีความคล้ายกับป่าตามธรรมชาติ

จากรูปแบบการทำเกษตรแบบยั่งยืนทั้ง 5 รูปแบบในข้างต้น เพื่อน ๆ พี่ ๆ เกษตรกรสามารถเลือกนำไปปรับใช้ให้เข้ากับการทำเกษตรของตนเองได้ ได้ทั้งผลผลิตที่ดีและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

🗒️ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานวิจัยและพัฒนาป่าไม้ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ดูข่าวทั้งหมด ดูข่าวทั้งหมด

ข่าวอื่นที่คุณอาจสนใจ