• ที่มาโครงการ
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • เงื่อนไขการประกวด
 • เกณฑ์การพิจารณาผลงาน
 • เกณฑ์การตัดสิน
 • ขั้นตอนการสมัคร
 • ขั้นตอนการส่งผลงาน
 • การประกาศผล

ที่มาโครงการ

ร่วมส่งผลงานคลิปสั้น

"ต้นกล้าพันธุ์ใหม่ หัวใจเกษตร"

ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2567 - 30 กรกฎาคม 2567

ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1,453,000 บาท

พร้อมสัมผัสนวัตกรรมเกษตรสุดล้ำ

ณ คูโบต้าฟาร์ม จังหวัดชลบุรี

         ขอเชิญชวน บุตร/หลาน ลูกค้าของสยามคูโบต้า ลีสซิ่ง ร่วมส่งผลงานคลิปสั้นเข้าร่วมประกวดในโครงการ "ต้นกล้าพันธุ์ใหม่ หัวใจเกษตร" ประจำปี 2567 เพื่อบอกเล่าการแชร์ไอเดียด้านการเกษตร เทคนิคการทำการเกษตร หรือ เทคนิคการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต และการเพิ่มรายได้จากอาชีพการเกษตรของตนเอง หรือ ครอบครัว พร้อมสมัครและส่งผลงานผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.skl.co.th เพื่อชิงเงินรางวัลรวมจำนวน 165 รางวัล มูลค่ารวม 1,453,000 บาท

รางวัล
ระดับช่วงอายุ (ปี)6 - 9
ระดับช่วงอายุ (ปี)10 - 12
ระดับช่วงอายุ (ปี)13 - 15
ระดับช่วงอายุ (ปี)16 - 18
รวมจำนวน 132 รางวัล มูลค่า 1,108,000 บาท
D iamond Award
มูลค่าทุนละ 15,000 บาทจำนวน 1 รางวัล
มูลค่าทุนละ 15,000 บาทจำนวน 1 รางวัล
มูลค่าทุนละ 15,000 บาทจำนวน 1 รางวัล
มูลค่าทุนละ 15,000 บาทจำนวน 1 รางวัล
รวมจำนวน 4 รางวัล มูลค่า 60,000 บาท
G old Award
มูลค่าทุนละ 12,000 บาทจำนวน 1 รางวัล
มูลค่าทุนละ 12,000 บาทจำนวน 1 รางวัล
มูลค่าทุนละ 12,000 บาทจำนวน 1 รางวัล
มูลค่าทุนละ 12,000 บาทจำนวน 1 รางวัล
รวมจำนวน 4 รางวัล มูลค่า 48,000 บาท
S ilver Award
มูลค่าทุนละ 10,000 บาทจำนวน 1 รางวัล
มูลค่าทุนละ 10,000 บาทจำนวน 1 รางวัล
มูลค่าทุนละ 10,000 บาทจำนวน 1 รางวัล
มูลค่าทุนละ 10,000 บาทจำนวน 1 รางวัล
รวมจำนวน 4 รางวัล มูลค่า 40,000 บาท
B ronze Award
มูลค่าทุนละ 8,000 บาทจำนวน 30 รางวัล
มูลค่าทุนละ 8,000 บาทจำนวน 30 รางวัล
มูลค่าทุนละ 8,000 บาทจำนวน 30 รางวัล
มูลค่าทุนละ 8,000 บาทจำนวน 30 รางวัล
รวมจำนวน 120 รางวัล มูลค่า 960,000 บาท

พิเศษ!! บุตร/หลาน ลูกค้าของสยามคูโบต้า ลีสซิ่ง ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป สมัครและส่งผลงาน เพื่อชิงเงินรางวัลรวมจำนวน 33 รางวัล มูลค่ารวม 345,000 บาท 


รางวัล Diamond Award

 • มูลค่าทุนละ 18,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

รางวัล Gold Award

 • มูลค่าทุนละ 15,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

รางวัล Silver Award

 • มูลค่าทุนละ 12,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

รางวัล Bronze Award

 • มูลค่าทุนละ 10,000 บาท จำนวน 30 รางวัล

Check mark - Free iconsพิเศษ! ผู้ที่ได้รับรางวัลประเภท Diamond, Gold, และ Silver Award จำนวนทั้งหมด 15 ท่าน

Backhand Index Pointing Right Vector SVG Icon (6) - SVG Repoจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมนวัตกรรมการเกษตร ณ คูโบต้าฟาร์ม อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี จำนวน 2 วัน 1 คืน พร้อมผู้ติดตาม 1 ท่าน มูลค่า 35,000 บาทต่อสิทธิ์ จำนวน 15 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท

 

Check mark - Free icons ผู้สมัครและส่งผลงาน เฉพาะ 500 ท่านแรก

Backhand Index Pointing Right Vector SVG Icon (6) - SVG Repoจะได้รับ "หมอนผ้าห่มเติมฝัน" จำนวน 1 ใบ มูลค่า 240 บาท จำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 รางวัล

 

Check mark - Free icons ผู้ที่ได้รับรางวัลประเภท Diamond, Gold, Silver และ Bronze Award จำนวนทั้งหมด 165 ท่าน

Backhand Index Pointing Right Vector SVG Icon (6) - SVG Repoจะได้รับเงินทุนการศึกษา พร้อมโล่และเกียรติบัตร จำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 รางวัล

 

Check mark - Free icons ผู้สมัครและจัดส่งผลงานที่ไม่ได้รับรางวัลจากการประกวด

Backhand Index Pointing Right Vector SVG Icon (6) - SVG Repoจะได้รับบัตรของขวัญแทนเงินสด มูลค่า 1,000 บาท จำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 รางวัล โดยบริษัทฯ จะจัดส่งบัตรของขวัญแทนเงินสด ภายใน 60 วัน นับจากหลังวันที่ประกาศผล

 

Check mark - Free iconsผู้ได้รับรางวัลประเภท Diamond, Gold, Siver และ Bronze Award ทุกท่าน 

Backhand Index Pointing Right Vector SVG Icon (6) - SVG Repo จะได้รับกระเป๋าเป้นักเรียน SKL จำนวน 1 ใบ มูลค่า 250 บาท หรือ เสื้อแจ็กเกต จำนวน 1 ตัว มูลค่า 250 บาท เมื่อนำเงินรางวัลไปซื้อสลากออมสิน, อะไหล่คูโบต้า หรือเครื่องมือการเกษตร และส่งหลักฐานผ่านบัญชีไลน์ทางการของ SKL (SKL LINE Official) หรือ กดค้นหาพิมพ์ @sklth ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เงื่อนไขการประกวด

1. ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป นับจากวันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ “ต้นกล้าพันธุ์ใหม่ หัวใจเกษตร" ประจำปี 2567 โดยเป็นบุตรหรือหลานของลูกค้าที่มีสัญญาเช่าซื้อและอยู่ระหว่างการผ่อนสินค้ากับบริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด

2. ผู้สมัครจะต้องลงนามในหนังสือให้ความยินยอมเข้าร่วมกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอสั้นในโครงการ “ต้นกล้าพันธุ์ใหม่ หัวใจเกษตร" ประจำปี 2567 กับบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

Check mark - Free iconsยินยอมให้ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอสั้น “ต้นกล้าพันธุ์ใหม่ หัวใจเกษตร” ประจำปี 2567 กับ บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด

Check mark - Free iconsยินยอมให้บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด จัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด

Check mark - Free iconsยินยอมให้บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด จัดเก็บและใช้คลิปวิดีโอสั้น “ต้นกล้าพันธุ์ใหม่ หัวใจเกษตร" ประจำปี 2567 ของผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีระยะเวลาจัดเก็บตั้งแต่วันที่จัดส่งผลงานให้กับบริษัทฯ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และเมื่อครบกำหนด บริษัทฯ จะดำเนินการลบข้อมูลออกจากฐานข้อมูล

  หมายเหตุ : กรณีผู้สมัครมีอายุน้อยกว่า 20 ปี ผู้ที่เป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองจะต้องลงนามให้ความยินยอมแทน/ร่วมกับผู้สมัคร

3. ชื่อและนามสกุลของผู้สมัครที่กรอกลงบน “หนังสือให้ความยินยอมเข้าร่วมกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอสั้น “ต้นกล้าพันธุ์ใหม่ หัวใจเกษตร" ประจำปี 2567 จะต้องตรงกับชื่อและนามสกุลบนบัตรประชาชนของผู้สมัครเท่านั้น

4. กรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลังการสมัคร ผู้สมัครสามารถติดต่อเพื่อแจ้งขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัครได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง โทร. 1317 โดยจำกัดสิทธิ์การแก้ไขข้อมูลได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น

5. ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมเข้าร่วมกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอสั้น “ต้นกล้าพันธุ์ใหม่ หัวใจเกษตร” ประจำปี 2567 ได้ที่ลิงก์แนบนี้ (กด)

6. พนักงานของบริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัทฯ ในเครือ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้

เกณฑ์การพิจารณาผลงาน

1. แนวคิดและเนื้อหาของคลิปจะต้องเกี่ยวข้องกับหัวข้อ “ต้นกล้าพันธุ์ใหม่ หัวใจเกษตร” เช่น

Check mark - Free iconsไอเดียด้านการเกษตร

Check mark - Free iconsเทคนิคการทำการเกษตร

Check mark - Free iconsเทคนิคการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต

Check mark - Free iconsเทคนิคการใช้เครื่องทุ่นแรงในการเกษตร

Check mark - Free iconsการเพิ่มรายได้จากอาชีพการเกษตรของตนเองหรือครอบครัว เช่น เคล็ดลับปลูกข้าวให้รวงใหญ่

2. คลิปวิดีโอจะต้องมีความยาวจำกัด 1-3 นาที รวมไตเติ้ลและเครดิต (ถ้ามี) โดยไม่จำกัดรูปแบบหรือแอปพลิเคชันที่ใช้ในการถ่ายทำและนำเสนอ  เช่น TikTok เป็นต้น

3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เป็นผลงานที่ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือ ไม่เคยนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด และต้องไม่เคยเผยแพร่ หรือ ได้รับรางวัลใดมาก่อน หากตรวจพบภายหลัง บริษัทฯ ขอตัดสิทธิ์การส่งผลงานเข้าประกวดทันที และพิจารณาเรียกคืนเงินรางวัล

4. หากมีการนำภาพบุคคล หรือ บทสัมภาษณ์บุคคลอื่นใดประกอบผลงานที่ส่งเข้าประกวด ผู้ส่งผลงานต้องขออนุญาตและขอความยินยอมจากบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ทางบริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดกับบริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด จะได้รับการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประกวด และผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

6. ลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน จะต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ทางบริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

7. ผู้สมัครยินดีส่งผลงานและอนุญาตให้บริษัทฯ เผยแพร่คลิปวีดีโอที่ส่งเข้าประกวด

8. ผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากบริษัทฯ จะได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊ก (Facebook) สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง

 

เกณฑ์การตัดสิน

 • เนื้อหามีความสอดคล้อง ชัดเจน ตรงประเด็นกับหัวข้อการประกวด30 คะแนน
 • สามารถเป็นแบบอย่างและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น30 คะแนน
 • เทคนิคการถ่ายทอดเรื่องราวที่น่าสนใจ20 คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์10 คะแนน
 • การใช้ภาษาและการสื่อสาร ถูกต้อง ชัดเจน และเข้าใจง่าย10 คะแนน
 • คะแนนรวม100 คะแนน

ขั้นตอนการสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 22 เมษายน 2567 - 30 กรกฎาคม 2567 ผ่าน 2 ช่องทาง

ขั้นตอนการส่งผลงาน

การประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 2 กันยายน 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ https://www.skl.co.th/scholarship/ และส่ง SMS เพื่อแจ้งผลผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้สมัครใช้ยืนยันตัวตน