ประวัติบริษัท

บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรและเครื่องจักรกลก่อสร้างของสยามคูโบต้า ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2549 ปัจจุบัน สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 8,000 ล้านบาท ด้วยพนักงานกว่า 400 คน ที่พร้อมให้บริการนวัตกรรมบริการผลิตภัณฑ์ทางการเงิน แก่เกษตรกร บุคคลทั่วไป และนิติบุคคล