ประวัติบริษัท

บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรและเครื่องจักรกลก่อสร้างของสยามคูโบต้า ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2549 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านบาท ปัจจุบัน สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 8,000 ล้านบาท มีจำนวนพนักงานกว่า 400 คน พร้อมให้บริการด้านสินเชื่อเช่าซื้อ และสินเชื่อแบบลีสซิ่งแก่เกษตรกร บุคคลทั่วไป และนิติบุคคล ด้วยสาขาที่กระจายครอบคลุมทั่วประเทศกว่า 50 สาขา และมีลูกค้าในปัจจุบันมากกว่า 400,000 สัญญา