ข้อมูลองค์กร

ประวัติองค์กร

บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร และเครื่องจักรกลก่อสร้างของ สยามคูโบต้า ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2549 ปัจจุบัน สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง ได้เพิ่มทุน จดทะเบียนเป็น 10,500 ล้านบาท ด้วยพนักงานกว่า 400 คนที่พร้อมให้บริการนวัตกรรมบริการ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินแก่เกษตรกร บุคคลทั่วไป และนิติบุคคล

บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร และเครื่องจักรกลก่อสร้างของ สยามคูโบต้า ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2549 ปัจจุบัน สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง ได้เพิ่มทุน จดทะเบียนเป็น 10,500 ล้านบาท ด้วยพนักงานกว่า 400 คนที่พร้อมให้บริการนวัตกรรมบริการ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินแก่เกษตรกร บุคคลทั่วไป และนิติบุคคล

2549

ก่อตั้ง บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด

เพื่อให้บริการด้านสินเชื่อเช่าซื้อแก่เกษตรกร

2552

เปิดสำนักงานสาขา

เพื่อรองรับการให้บริการสินเชื่อที่ครอบคลุมทุกภูมิภาค

2559

ครบรอบ 10 ปี บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด

พัฒนาและปรับปรุงระบบงานต่าง ๆ เพื่อพร้อมก้าวสู่ทศวรรษใหม่ ด้วยความมั่นคง รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินธุรกิจเช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร และเครื่องจักรกลก่อสร้าง เพื่อขยายธุรกิจให้พร้อมเข้าสู่อาเซียน(AEC)

2564

ครบรอบ 15 ปี บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด

ตอกย้ำความแข็งแกร่งทุกความสำเร็จ พร้อมดูแลสินเชื่อ เพื่อให้เป็นเจ้าของสินค้าคูโบต้าได้ง่ายขึ้นด้วยบริการนวัตกรรมล้ำสมัย เคียงข้างเกษตรกรไทย ด้วยวิสัยทัศน์ในการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของลูกค้า ภาคการเกษตรและธุรกิจก่อสร้างให้ดีขึ้น ผ่านผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย