บริการประกันวินาศภัย

บริการประกันภัยคุ้มครองเครื่องจักรกลการเกษตรและเครื่องจักรกลก่อสร้างจากภัยธรรมชาติ ไฟไหม้และโจรกรรม สำหรับลูกค้า สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง เท่านั้น

เอกสารประกอบการเคลมประกัน
วินาศภัยเบื้องต้น
  • รูปถ่ายความเสียหายทรัพย์สิน และสถานที่เกิดเหตุ
  • ใบแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
  • เอกสารประเมินราคาค่าซ่อมโดยละเอียด
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นกรณีไฟไหม้ทั้งคันและสูญหาย) จำนวน 1 ชุด
  • สำเนาบัตรประชาชน และยังไม่หมดอายุ จำนวน 1 ชุด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง โทร. 1317
สอบถามข้อมูลงานทะเบียน
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อความสะดวกในการรับบริการของท่าน
ค้นหาสำนักงานสาขาใกล้คุณ