ระเบียบและเงื่อนไขการประมูลปฏิทิน

 • 1

  ตรวจสอบสภาพสินค้าที่สนใจ

  ตรวจสอบสภาพสินค้าที่สนใจล่วงหน้า 1-2 วัน ก่อนวันประมูล (ตามเงื่อนไขของบริษัทประมูล)

 • 2

  ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประมูล

  นำบัตรประชาชนมาลงทะเบียนประมูล พร้อมชำระเงินค่ามัดจำป้าย ที่บริษัทประมูล

 • 3

  เข้าร่วมการประมูล

  ผู้ประมูลสามารถแสดงเจตจำนงประมูลสินค้า ที่สนใจโดยการยกมือชูป้ายประมูล และผ่านระบบ Online ของบริษัทประมูล

 • 4

  การชำระค่าสินค้าที่ บริษัทประมูล

  กรณีประมูลได้ - ชำระค่าสินค้า และค่าธรรมเนียมการประมูล กรณีประมูลไม่ได้ - ขอรับเงินค่ามัดจำป้ายคืน

 • 5

  ติดต่อรับสินค้าที่ประมูลได้

  เมื่อชำระค่าสินค้าและค่าธรรมเนียมการประมูล ครบถ้วน ณ บริษัทประมูล (ตามเงื่อนไขของบริษัทประมูล)

 • 6

  รับเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์

  สามารถขอรับเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์ได้ที่ บริษัทประมูลภายใน 7 วัน นับจากวันที่ท่าน ชำระเงินครบถ้วน

ความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้อง