สินเชื่อเติมฝัน
สินเชื่อเติมฝัน

สินเชื่อเติมฝันสำหรับการเข้าบริการซ่อมบำรุง ซื้อสินค้า อะไหล่ และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่จัดจำหน่ายโดย บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยผ่านผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากสยามคูโบต้าที่ร่วมให้บริการ

สินเชื่อเติมฝัน ดีอย่างไร?
ไม่ต้องใช้หลักประกัน
ช่วยลดภาระการจ่ายเงินก้อน
เงื่อนไขและรายละเอียดสินเชื่อ
วงเงินสินเชื่อ

สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

ระยะเวลา

ระยะเวลาสูงสุด : 24 เดือน

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่
(Flat Rate) : 7% ต่อปี
(0.58% ต่อเดือน)

รูปแบบการผ่อนชำระ

รายเดือน

หลักประกัน

ไม่มี

หมายเหตุ :
เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด เท่านั้น โปรดศึกษารายละเอียด และเงื่อนไขโปรโมชัน ก่อนเข้าร่วมรับสิทธิประโยชน์ สอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้าใกล้บ้านท่าน หรือ ติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง โทร. 1317
เอกสารประกอบการพิจารณา
  • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
*หมายเหตุ : เอกสารทุกฉบับ ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
สนใจสอบถามข้อมูล / สมัครขอสินเชื่อ
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อความสะดวกในการรับบริการของท่าน
ค้นหาสำนักงานสาขาใกล้คุณ