องค์กรแห่งการเรียนรู้

บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด มุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ ทักษะของพนักงาน เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาพนักงานตามรูปแบบการเรียนรู้ 70:20:10

นอกจากการพัฒนาเพื่อการเตรียมความพร้อมต่อการขยายตัวของธุรกิจแล้ว ยังมีการพัฒนาพนักงานเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการบริหารเส้นทางการเติบโตในสายอาชีพของพนักงาน (Career Management) เพื่อสนับสนุน และเตรียมความพร้อมรองรับโอกาสการเติบโตของพนักงานในอนาคต

วิดีโอ
 • "สยามคูโบต้า ลีสซิ่งขอผ่อน"

  2.38

  "สยามคูโบต้า ลีสซิ่งขอผ่อน"

 • SKL จริงจัง จริงใจ

  3.00

  SKL จริงจัง จริงใจ

 • นานพอ New TVC 10yrs Siam Kubota Leasing

  0.30

  นานพอ New TVC 10yrs Siam Kubota Leasing