บริการประกันภัย พ.ร.บ.
การประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือ “ประกันภัย พ.ร.บ.”

หมายถึง การประกันภัยที่เจ้าของรถซึ่งใช้รถ หรือ มีรถไว้เพื่อใช้จะต้องดำเนินการจัดให้มีการประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งผู้ประสบภัย คือ ผู้ซึ่งได้รับอันตรายต่อ ชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัยเนื่องจากรถที่ใช้ หรือ อยู่ในทาง หมายถึง คนเดิน ถนน ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร

ความสำคัญของการทำประกันภัย พ.ร.บ. (ภาคบังคับ)

ตามกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ กำหนดให้ผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือ ผู้ครอบครองรถเป็นผู้มีหน้าที่ทำประกันภัย พ.ร.บ. หากรถไม่มีประกันภัย พ.ร.บ. จะไม่สามารถต่อภาษีรถได้

ผลกระทบจากการ
ไม่ทำประกันภัย พ.ร.บ.
  • กรณีที่ไม่มีประกันภัย พ.ร.บ. แล้วเกิดอุบัติเหตุและก่อให้เกิดความเสียหายกับบุคคลภายนอก ผู้ครอบครองต้องเป็นผู้ชำระค่าเสียหายให้บุคคลภายนอก และเสียค่าปรับที่เกี่ยวข้องกับการไม่ทำประกันภัย พ.ร.บ.
  • ไม่สามารถต่อภาษีรถประจำปีได้
เอกสารประกอบการเคลม พ.ร.บ.
  • ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการเคลม พ.ร.บ. แต่ละกรณีของบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ขั้นตอนบริการต่อ พ.ร.บ.
ชำระค่าบริการตามใบแจ้งชำระที่บริษัทฯ จัดส่งให้
รอรับกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.) ตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้กับบริษัทฯ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง โทร. 1317
สอบถามข้อมูลงานทะเบียน
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อความสะดวกในการรับบริการของท่าน
ค้นหาสำนักงานสาขาใกล้คุณ