ตำแหน่งงานว่าง

โอกาสสำหรับคนรุ่นใหม่ ในการทำงานที่ท้าทาย และมีรายได้ที่ดีเยี่ยม

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่เป็นผู้นำด้าน สินเชื่อเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย มีตำแหน่งงานที่หลากหลายรอคุณอยู่

ปัจจุบัน บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด เปิดรับสมัครบุคลากรเข้าทำงานในตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประเมินสินเชื่อ (Credit Analyst)

อัตรา : 1

สถานที่ปฏิบัติงาน : ภาคตะวันออก

วันที่ประกาศ : 19 พ.ค. 64

ลักษณะงาน

 • ดำเนินการปฏิบัติงานประเมินสินเชื่อผู้เช่าซื้อ และผู้ค้ำประกันในพื้นที่รับผิดชอบ
 • พิจารณาเบื้องต้นและทำความเข้าใจกับลูกค้าที่ขอเช่าซื้อ
 • นำเสนอ/ให้คำปรึกษาในรายละเอียดของโปรแกรมเช่าซื้อแต่ละโปรแกรมแก่พนักงานขายสินค้าของผู้แทนจำหน่าย
 • บริหารผลประโยชน์ระหว่างผู้แทนจำหน่าย-ผู้เช่าซื้อ-บริษัท โดยเป็นผู้สนับสนุน/ผลักดันการขายสินค้าของผู้แทนจำหน่ายและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เช่าซื้อ และลดโอกาสในการเกิดหนี้สูญให้กับบริษัท
 • ดำเนินกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
 • รวบรวมข้อมูลในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อจัดทำรายงานของหน่วยงานและคู่แข่ง รักษา Performance ในการเข้าประเมินสินเชื่อและอนุมัติสินเชื่อ

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการจัดการ, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • GPA ≥2.70
 • อายุไม่เกิน 27 ปี
 • เพศชาย
 • ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้และมีใบขับขี่
 • มีทักษะด้านการสื่อสารและการนำเสนอ
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย)
สนใจสมัครตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงาน : Data Analyst

อัตรา : 1

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี - นวนคร

วันที่ประกาศ : 7 พ.ค. 63

ลักษณะงาน

 • พัฒนากระบวนการจัดเก็บข้อมูลและบริหารข้อมูลทั้งองค์กร เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถวิเคราะห์หาโอกาสและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การพยากรณ์การขาย, โอกาสในการเกิดหนี้เสียในอนาคต เป็นต้น
 • จัดทำรายงานธุรกิจ รายงานผลดำเนินงานที่ผ่านมา เป็นข้อมูลพื้นฐานที่แสดงผลในการทำกิจกรรมต่าง ๆ

คุณสมบัติ

 • ระดับการศึกษาปริญาญาตรี สาขาวิชา สถิติศาสตร์ ,วิทยาการคอมพิวเตอร์, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.70
สนใจสมัครตำแหน่งงานนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครงาน

ความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสินเชื่อ