ตำแหน่งงานว่าง

โอกาสสำหรับคนรุ่นใหม่ ในการทำงานที่ท้าทาย และมีรายได้ที่ดีเยี่ยม

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่เป็นผู้นำด้าน สินเชื่อเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย มีตำแหน่งงานที่หลากหลายรอคุณอยู่

ปัจจุบัน บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด เปิดรับสมัครบุคลากรเข้าทำงานในตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บุคคล

อัตรา : 1

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ (นวนคร - ปทุมธานี)

วันที่ประกาศ : 22 เม.ย. 67

ลักษณะงาน

 • Operate end-to-end recruitment process; internal, external and internship recruitment.
 • Strengthen the connection with target universities
 • Create and design contents to promote company profile on company online channel; Facebook, TikTok
 • Design and implement activities to promote employee's wealth and health.

คุณสมบัติ

 • Bachelor's degree in Human Resources, Political Science, Business Administration or related field (GPA> = 2.7)
 • Experienced in Content creator social media recruitment / Employer branding.
 • Good Interpersonal skill & communication both Thai & English (TOEIC > 550)
 • Strong communication and good coordination skill
 • Willing to learn and possesses can do attitude.
 • BI and visualization skills is an advantage.
สนใจสมัครตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่อนุมัติสินเชื่อ (Credit Approval Officer)

อัตรา : 1

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ (นวนคร - ปทุมธานี)

วันที่ประกาศ : 1 เม.ย. 67

ลักษณะงาน

 • 1. วิเคราะห์ศักยภาพของผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่บริษัทกำหนด เพื่อให้ได้ลูกค้าที่มีความสามารถในการชำระค่างวด และป้องกันความเสี่ยงจากหนี้สูญ และกลุ่มมิจฉาชีพ
 • - ตรวจสอบประวัติข้อมูลของผู้เช่าซื้อ และผู้ค้ำประกัน
 • - ตรวจสอบเอกสารต่างๆ และข้อมูลผู้เกี่ยวข้องในฐานข้อมูลลูกค้า
 • - ตรวจสอบข้อมูลแวดล้อมของผู้เช่าซื้อ (Verify)
 • - ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอก เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
 • - ตรวจสอบ Blacklist กรณีเจ้าหน้าที่ประเมินเสนอนำเข้า Blacklist หรือสาขาแจ้งขอปลดรายชื่อลูกค้าออกจาก Blacklist ชั่วคราวเพื่อให้สามารถยื่นใบคำขอสินเชื่อเข้าระบบได้
 • 2. ตรวจสอบเอกสาร หรือ ข้อมูลตามเงื่อนไขของผลรอพิจารณา
 • - เปลี่ยนแปลงผลเมื่อผู้เช่าซื้อสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ครบถ้วน
 • - กรณีที่ผู้เช่าซื้อไม่สามารถปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข หรือปฏิบัติได้บางส่วน ให้นำเสนอ
 • แนวทางอื่นๆ ต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา
 • 3. วิเคราะห์ และ ให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลการต่อรองที่ได้รับจากสำนักงานเขตสินเชื่อ (AO) และเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับเพื่อพิจารณาต่อไป
 • 4. ร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนางานด้านการอนุมัติสินเชื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงินและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (เกรดเฉลี่ย 2.7 ขึ้นไป)
 • มีทักษะโปรแกรม Microsoft office โดยเฉพาะ Excel และ Powerpoint
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
สนใจสมัครตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ (Credit Analyst)

อัตรา : 1

สถานที่ปฏิบัติงาน : ภาคใต้ / ภาคอีสาน / ภาคกลาง

วันที่ประกาศ : 1 เม.ย. 67

ลักษณะงาน

 • ดำเนินการปฏิบัติงานประเมินสินเชื่อผู้เช่าซื้อ และผู้ค้ำประกันในพื้นที่รับผิดชอบ
 • พิจารณาเบื้องต้นและทำความเข้าใจกับลูกค้าที่ขอเช่าซื้อ
 • นำเสนอ/ให้คำปรึกษาในรายละเอียดของโปรแกรมเช่าซื้อแต่ละโปรแกรมแก่พนักงานขายสินค้าของผู้แทนจำหน่าย
 • บริหารผลประโยชน์ระหว่างผู้แทนจำหน่าย-ผู้เช่าซื้อ-บริษัท โดยเป็นผู้สนับสนุน/ผลักดันการขายสินค้าของผู้แทนจำหน่ายและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เช่าซื้อ และลดโอกาสในการเกิดหนี้สูญให้กับบริษัท
 • ดำเนินกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
 • รวบรวมข้อมูลในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อจัดทำรายงานของหน่วยงานและคู่แข่ง รักษา Performance ในการเข้าประเมินสินเชื่อและอนุมัติสินเชื่อ

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการจัดการ, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • GPA ≥2.70
 • อายุไม่เกิน 27 ปี
 • เพศชาย
 • ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้และมีใบขับขี่
 • มีทักษะด้านการสื่อสารและการนำเสนอ
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย)
สนใจสมัครตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงาน : Marketing Intelligence

อัตรา : 1

สถานที่ปฏิบัติงาน : Pathumthani - Navanakorn

วันที่ประกาศ : 19 มี.ค. 67

ลักษณะงาน

 • Ensure marketing strategies align with overall business strategy by using insight information to plan short-term and long-term goals.
 • Study the impact of changes in consumer behaviors, technology, or innovation to create and develop marketing strategies and marketing plans align with the company's goals.
 • Analyze customer insights & marketing situation to create and develop marketing strategy and marketing plans.
 • Coordinate with strategic communications team and participate in company projects.

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree in Marketing, Business Administration, Economics, or related field. GPAX >=2.7
 • 0-2 years of experience as a marketing strategist or similar role (New graduate are welcome)
 • Proficient in MS Excel (using formula), and PowerPoint
 • Other experiences in stat and visualization tools i.e., PowerBl or Tableau (would be an advantage).
 • Interpersonal and communication skills (TOEIC score >= 550 points)
สนใจสมัครตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่พัฒนางานติดตามหนี้ (Collection Development Executive)

อัตรา : 1

สถานที่ปฏิบัติงาน : Pathumthani - Navanakorn

วันที่ประกาศ : 11 มี.ค. 67

ลักษณะงาน

 • Design and develop training program, Courses, learning media and tools.
 • Establish standards and assessments to enhance employees’ efficiency in debt collection.
 • Plan and manage the department's knowledge by organizing learning activities to further apply in work and cultivate organizational culture to enhance employee engagement.
 • Review and establish debt collection policies and regulations to align with relevant laws, ensuring compliance among debt collection employees.

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s Degree or above in Business Administration, Political Science, Human Resources(HRD) or related fields. GPAX >=2.7
 • 0-2 years of experience working in collection business or in HRD function (New graduate are welcome).
 • Proficiency in MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Google Apps, Multimedia tools).
 • Pleasant personality, excellent interpersonal and communication skills (TOEIC score >= 550 points).
สนใจสมัครตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงาน : System Analyst

อัตรา : 1

สถานที่ปฏิบัติงาน : Pathumthani - Navanakorn

วันที่ประกาศ : 15 ก.พ. 67

ลักษณะงาน

 • Project Management and business analysis according to the Action Plan by collecting and summarizing business needs and user needs then prepare a Business Requirement Document.
 • Design, analyze and control system development according to plans and business needs.
 • Control and test the system in each process such as SIT, UAT, and design Test Scenarios, Test Cases, including controlling the security properties of the information system to meet the company standards.
 • System maintenance to ensure stability and prompt resolution of fundamental issues.
 • Study and research IT and Digital Innovation Trends to improve IT systems.

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s Degree or above in Computer Science, Information Technology, Business Information System, Computer Engineering or related fields. GPAX >=2.7
 • 1-3 years of Experience with System Analyst in Website, Mobile application, Line official, Salesforce, Oracle Planning etc.
 • Understanding of basic principles about Information Technology and System Development Life Cycle.
 • Able to write and check in basic Coding.
 • Knowledge or interest in leasing business (would be an advantage).
 • Interpersonal and communication skills (TOEIC score >= 550 points)
สนใจสมัครตำแหน่งงานนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครงาน

ความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้อง