มอบบริการสินเชื่อรูปแบบใหม่
เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน