29 ก.พ. 2567

26,485

ซื้อใหม่ จ่ายไว ลุ้นโชคใหญ่ กับ SKL

“ซื้อใหม่ จ่ายไว ลุ้นโชคใหญ่ กับ SKL”
รวมมูลค่ากว่า 970,000 บาท

🗓️ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2567


1. เงื่อนไขและกติกาการลุ้นสิทธิ์จับรางวัล

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถร่วมลุ้นสิทธิ์จับรางวัลด้วยวิธีใดก็ได้ ดังนี้

☝🏻 สิทธิ์ลุ้นที่ 1 : ซื้อสินค้าคูโบต้าใหม่

🔶 คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์จับรางวัล

ลูกค้าต้องสมัครขอสินเชื่อและทำสัญญาเช่าซื้อสินค้าคูโบต้าใหม่ที่ร่วมรายการ ได้แก่ แทรกเตอร์ รถเกี่ยวนวดข้าว รถขุด รถดำนา และโดรนการเกษตร  กับบริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด เพื่อจับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลในแต่ละรอบการจับรางวัล*

▶ เงื่อนไขรายละเอียดจำนวนสิทธิ์ที่ได้รับขึ้นอยู่กับประเภทและรุ่นสินค้าต่อสัญญา ดังนี้
• แทรกเตอร์ : รุ่น B-Series รับ 5 สิทธิ์ รุ่น L-Series รับ 8 สิทธิ์ และรุ่น M-Series รับ 10 สิทธิ์
• รถเกี่ยวนวดข้าว : ทุกรุ่น รับ 10 สิทธิ์
• รถขุด : ทุกรุ่น รับ 10 สิทธิ์
• รถดำนา : รุ่นเดินตาม รับ 2 สิทธิ์ และรุ่นนั่งขับ รับ 8 สิทธิ์
• โดรนการเกษตร : ทุกรุ่น รับ 5 สิทธิ์

*หมายเหตุ 
• การจับรางวัลย่อยครั้งที่ 1 - 5 จะนับสิทธิ์จากลูกค้าที่สมัครขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567  และมีสัญญาลงวันที่ภายในระยะเวลาการนับสิทธิ์แต่ละรอบการจับรางวัล 
• การจับรางวัลย่อยครั้งที่ 6 และการจับรางวัลใหญ่ในวันที่ 25 ตุลาคม 2567 จะนับสิทธิ์จากลูกค้าที่สมัครขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567 และมีสัญญาลงวันที่ภายในวันที่ 30 กันยายน 2567

 

✌🏻 สิทธิ์ลุ้นที่ 2 : จ่ายค่างวดครบก่อนหรือตรงตามกำหนด

🔶 คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์จับรางวัล

• ลูกค้าต้องชำระค่างวดก่อน หรือ ตรงตามกำหนด ผ่านช่องทางการชำระเงินของบริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด* ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

• ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้ามีสัญญาเช่าซื้อ หรือ สัญญาสินเชื่อส่วนบุคคล หรือ สัญญาสินเชื่อจำนำเล่มทะเบียนรถ กับบริษัทฯ เท่านั้น โดยเป็นสัญญาที่มีสถานะปกติ ไม่ถูกบอกเลิกสัญญา หรือ มีสถานะสัญญาปิดบัญชีลูกหนี้กฎหมายประเภทต่าง ๆ

• ชำระค่างวดตรงกำหนดตามสัญญาที่ระบุไว้กับบริษัทฯ ในงวดเดือนที่เป็นช่วงวัน/เวลากิจกรรม เพื่อจับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลในแต่ละรอบการจับรางวัล

▶ เงื่อนไขรายละเอียดจำนวนสิทธิ์ที่ได้รับขึ้นอยู่กับการชำระค่างวด ดังนี้

1. ชำระค่างวดตรงกำหนดตามที่ระบุในสัญญากับบริษัทฯ ทุก 5,000 บาท รับ 1 สิทธิ์ (เศษที่เกิน 5,000 บาทจากจำนวนเงินค่างวด ปัดลงไม่นับสิทธิ์)

2. กรณีที่ชำระค่างวดตรงกำหนด แต่มีค่างวดที่ต้องชำระ ระบุในสัญญากับบริษัทฯ น้อยกว่า 5,000 บาท รับ 1 สิทธิ์

3. กรณีชำระค่างวดล่าช้าเกินที่บริษัทฯ กำหนด จะไม่ถูกนำมาคำนวนสิทธิ์

4. กรณีมีมากกว่า 1 สัญญา จำนวนสิทธิ์ที่จะได้รับ คำนวณจากจำนวนเงินค่างวดที่ชำระตามแต่ละสัญญา

5. กรณีที่มีการชำระค่างวดล่วงหน้าจนครบเต็มจำนวน จะถูกนำเงินค่างวดมารวมกัน เพื่อมาคำนวณสิทธิ์การจับรางวัลภายในรอบการจับรางวัลที่บริษัทฯ ได้รับชำระ ทั้งนี้ ให้รวมถึงกรณีปิดบัญชีก่อนกำหนดด้วย โดยจะคำนวณสิทธิ์จากจำนวนเงินรวมที่ชำระ ซึ่งไม่รวมการชำระค่างวดล่วงหน้าก่อนระยะเวลากิจกรรม

6. รวมสูงสุดไม่เกิน 10 สิทธิ์ ต่อสัญญา ต่อรอบการจับรางวัล

*หมายเหตุ : สามารถศึกษาช่องทางการชำระเงินเพิ่มเติมได้ที่ https://www.skl.co.th/eservice/payment

 

🤟🏻สิทธิ์ลุ้นที่ 3 : แลกคะแนน ผ่านบริการ SKL Family Club 

🔶 คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์จับรางวัล

• ลูกค้าต้องแลกคะแนน SKL Point ผ่านบริการ SKL Family Club (เอสเคแอล แฟมิลี่คลับ) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

• แลกรับสิทธิ์ ผ่านบริการ SKL Family Club (เอสเคแอล แฟมิลี่คลับ) แลก 10 คะแนน เพื่อรับ 1 สิทธิ์ เพื่อจับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลในแต่ละรอบการจับรางวัล

▶ เงื่อนไขรายละเอียดจำนวนสิทธิ์ที่ได้รับจากการแลกคะแนนสะสม ดังนี้

1. สามารถนําคะแนนสะสม SKL Point แลกสิทธิ์จับรางวัล ผ่านบริการ SKL Family Club (เอสเคแอล แฟมิลี่คลับ) โดยสามารถลงทะเบียนเข้าใช้บริการได้จาก 3 ช่องทางบริการออนไลน์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย SKL e-Service (เอสเคแอล อีเซอร์วิส), SKL Connect (เอสเคแอล คอนเน็กต์) บนแอปพลิเคชันไลน์ และ SKL Mobile Application (เอสเคแอล โมบายแอปพลิเคชัน)

2. กดแลกคะแนน เพื่อรับสิทธิ์ ผ่านบริการเมนู SKL Family Club (เอสเคแอล แฟมิลี่คลับ) ผ่านช่องทางบริการออนไลน์ของบริษัทฯ ทำรายการแลกคะแนนจากสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม เลือกแลก 10 คะแนน เพื่อรับ 1 สิทธิ์ (โดยจำกัดจำนวนสิทธิ์ท่านละ 1 สิทธิ์ ต่อรอบการจับรางวัล)

3. กรณีมีมากกว่า 1 สัญญา สามารถใช้คะแนนสะสมของแต่ละสัญญาในการแลกรับสิทธิ์มากกว่า 1 สัญญาได้

4. รวมสูงสุดไม่เกิน 6 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลากิจกรรม

 


2. วิธีการจับรางวัลและการประกาศรายชื่อผู้โชคดี

● วิธีการคัดเลือกผู้โชคดี “ซื้อใหม่ จ่ายไว ลุ้นโชคใหญ่ กับ SKL” บริษัทฯ จะรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด 
● จับรางวัลเพื่อหาผู้โชคดี โดยแบ่งการจับรางวัล เป็นรอบการจับรางวัลย่อย รอบที่ 1-6 จำนวน 6 ครั้ง และรอบรางวัลใหญ่ จำนวน 1 ครั้ง ดังนี้

รอบที่ 1 : นับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 - 31 มีนาคม 2567         
จับรางวัลวันที่ 25 เมษายน 2567 
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 30 เมษายน 2567

รอบที่ 2 : นับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 - 30 เมษายน 2567         
จับรางวัลวันที่ 28 พฤษภาคม 2567
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

รอบที่ 3 : นับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2567    
จับรางวัลวันที่ 25 มิถุนายน 2567
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 30 มิถุนายน 2567

รอบที่ 4 : นับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 - 30 มิถุนายน 2567         
จับรางวัลวันที่ 25 กรกฎาคม 2567
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

รอบที่ 5 : นับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 - 31 กรกฎาคม 2567     
จับรางวัลวันที่ 26 สิงหาคม 2567
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 31 สิงหาคม 2567

รอบที่ 6 : นับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 - 31 สิงหาคม 2567        
จับรางวัลวันที่ 25 ตุลาคม 2567

รอบรางวัลใหญ่ (รอบที่ 7) นับรวมสิทธิ์ทั้งหมดที่เหลือจากการจับรางวัลย่อยรอบที่ 1 ถึง 6 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 – 31 สิงหาคม 2567 มารวมกันอีกครั้ง เพื่อจับรางวัลใหญ่ โดยจับรางวัลวันที่ 25 ตุลาคม 2567
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 31 ตุลาคม 2567


3. สถานที่จับรางวัล  

จับรางวัล ณ บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 101/19-24 หมู่ที่ 20 ซอยนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 สามารถติดตามงานจับรางวัลแต่ละรอบผ่านการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) “สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง” คลิก


4. การประกาศรายชื่อผู้โชคดี

ติดตามการประกาศรายชื่อผู้โชคดีตามลำดับการจับรางวัลแต่ละครั้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.skl.co.th 


5. ของรางวัลและมูลค่าของรางวัล

ของรางวัลสำหรับรอบการจับรางวัลย่อย รอบที่ 1-6 จำนวน 6 ครั้ง ดังนี้

▶ รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ยี่ห้อ ฮอนด้า รุ่น Wave110i  ปี 2023  รุ่นล้อซี่ลวด สตาร์ตเท้า ดรัมเบรก (สีดำ) จำนวนครั้งละ 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 37,100 บาท
▶ สร้อยคอทองคำรูปพรรณ หนัก 1 สลึง จำนวนครั้งละ 4 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 8,950 บาท
▶ โทรศัพท์สมาร์ทโฟน ยี่ห้อซัมซุง กาแล็กซี A05 ความจุ 128 GB คละสี จำนวนครั้งละ 3 รางวัล  มูลค่ารางวัลละ 4,299 บาท
    
ของรางวัลสำหรับรอบการจับรางวัลใหญ่ (หลังจับรางวัลย่อยครั้งที่ 6) ดังนี้

▶ รถยนต์กระบะส่วนบุคคล 2 ประตู ยี่ห้อ โตโยต้า ไฮลักซ์ แชมป์ 2.0 Gasoline MT SWB สี Off White  จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 459,000 บาท

รวมของรางวัลตลอดรายการ 49 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 973,782 บาท

(อ้างอิงมูลค่าของรางวัลทั้งหมด ราคา ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2566)

6. เงื่อนไขและกติกากิจกรรม

1. กติกาการตัดสินในการจับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลของทางบริษัทฯ คือ บริษัทฯ จะนำรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง และตรงตามเงื่อนไขทั้งหมดของการจัดรายการเสี่ยงโชคนี้มาพิมพ์ลงบนกระดาษเป็นสลากและนำมากองรวมกัน แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนสลากทั้งหมดให้ทั่วกัน แล้วโยนขึ้นบนอากาศ  เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนสลากต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน เพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ โดยผู้ที่มีรายชื่อในสลากที่แขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือจับได้นั้นคือผู้โชคดีที่จะได้รับรางวัล

2. ชิ้นส่วนสลากที่เหลือจากการจับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลย่อยในแต่ละครั้ง จะไม่ถูกนำไปจับฉลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลย่อยในครั้งถัดไปแต่จะถูกนำไปรวมกับสลากในรางวัลใหญ่ครั้งสุดท้าย เพื่อลุ้นรางวัลใหญ่พร้อมกัน

3. ผู้โชคดีมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล / 1 ท่านเท่านั้น ภายในรอบรางวัลย่อย

4. พนักงานและครอบครัวพนักงานของบริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัทฯ ในเครือ, เอเจนซี่, คณะกรรมการดำเนินงาน ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้ (หมายเหตุ ครอบครัวพนักงาน หมายถึง บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร)

5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อกลับจากบริษัทฯ ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้โชคดีให้ไว้ขณะทำสัญญา ภายใน 7 วันหลังการประกาศรายชื่อ โดยต้องจัดเตรียมหลักฐานในการติดต่อรับของรางวัล ดังนี้
      5.1) ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลเป็นบุคคลธรรมดา  ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง และสำเนา 1 ชุด รวมถึงเอกสาร/ข้อมูลอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด
      5.2) ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลเป็นนิติบุคคล ผู้ที่จะได้รับของรางวัล ได้แก่ นิติบุคคลนั้นเท่านั้น และในการติดต่อรับของรางวัล นิติบุคคลดังกล่าวจะต้องจัดทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลธรรมดา (“ผู้รับมอบอำนาจ”) คนหนึ่งคนใดเป็นผู้มารับของรางวัลดังกล่าว โดยหนังสือมอบอำนาจจะต้องประทับตรา (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และผู้รับมอบอำนาจจะต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจพร้อมทั้งหลักฐานเกี่ยวกับนิติบุคคล และผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลให้ครบถ้วน

6. ส่งหลักฐานทางช่องทางที่บริษัทกำหนด และผู้โชคดีจะต้องยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัลภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้ผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป โดยสำรองแต่ละรางวัลไว้ตามจำนวนของรางวัล หากผู้โชคดีสำรองไม่นำหลักฐานตามที่กำหนดมารับรางวัล ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง บริษัทฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรสาธารณกุศลหรือหน่วยงานราชการเพื่อประโยชน์ของทางราชการต่อไป

7. สำหรับรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปที่อยู่ในข่ายต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามคําสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 4/2528 ประกอบคําสั่งที่ ทป. 101/2544 บริษัทฯ จะเป็นผู้รับภาระภาษีให้แก่ผู้รับรางวัล

8. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล รถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์ จะต้องเป็นผู้ชำระค่าโอน, ค่าจดทะเบียน, ประกันภัยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่กรมการขนส่งกำหนด

9. ผู้โชคดีจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการรับของรางวัล และการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยตนเอง

10. กรณีมีข้อพิพาท การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรางวัล โดยจะแจ้งแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลทราบล่วงหน้า กรณีมีเหตุภัยธรรมชาติ หรืออื่นใด อีกทั้งบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพหรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากพบปัญหาด้านคุณภาพ หรือบริการ ผู้ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อบริษัทที่ผลิตหรือจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการโดยตรง

12. กรณีบริษัทฯ ตรวจสอบภายหลัง และพบว่าผู้ได้รับรางวัลไม่อยู่ในเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ สามารถยกเลิกสิทธิ์ และมอบสิทธิ์ใหม่ให้ผู้ได้รับรางวัลในรายชื่อสำรองได้ รวมถึงขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ, ยกเลิก, เพิกถอน, หรือ เรียกคืนรางวัลทั้งหมด รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย หากมีการใช้สิทธิ์ร่วมรายการโดยทุจริต, ปลอมแปลง, ฉ้อฉล, เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการนี้ในการจับรางวัลหากปรากฏชื่อผู้ได้รับรางวัลแล้ว

13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้ผู้ที่ได้รับรางวัลที่มีหลักฐานข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน  ภายในระยะเวลาที่กำหนด  และชื่อผู้รับรางวัลต้องตรงกัน มิฉะนั้นถือเป็นโมฆะ ไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล รวมทั้งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดมอบรางวัลให้ผู้ที่ได้รับรางวัลที่บริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อได้ ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการของบริษัทฯ ในข้อ 11.

14. ของรางวัลไม่สามารถแลก หรือ ทอน หรือ เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข  แก้ไข เพิ่ม หรือ ลดของรางวัล โดยจะแจ้งให้ผู้ได้รับรางวัลทราบล่วงหน้า

15. ใบอนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค เลขที่ 23-29/2567 ออก ณ ที่ทำการอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 

16. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตกลงยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดนี้ รวมถึงการถ่ายภาพนิ่งและวีดีโอ เพื่อใช้ในสื่อทุกช่องทางของบริษัทฯ การมอบของรางวัล การประกาศรายชื่อผู้โชคดี และการโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมของบริษัทฯ ผ่านสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ โปสเตอร์ เฟซบุ๊ก ไลน์ เว็บไซต์ ยูทูป ติ๊กต๊อก และสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร่วมรายการทราบล่วงหน้าหรือจ่ายค่าตอบแทน

17. บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรมเท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมนี้ และผู้โชคดีมีสิทธิภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด ที่ประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ (www.skl.co.th/privacy_policy

หมายเหตุ :
- เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขก่อนเข้าร่วมกิจกรรม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง โทร.1317

ดูข่าวทั้งหมด ดูข่าวทั้งหมด

ข่าวอื่นที่คุณอาจสนใจ